Takstblad

Takstblad

Gældende for perioden fra 1/1 2024 til 31/12 2024 *

* Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl

Forbrug:
  ekskl.moms inkl.moms
Fast afgift Hovedmåler 725,00 906,25    = pr bolig / forbruger helårlig
Fast afgift Bimåler 100,00 125,00
Vandafgift (forbrug over 1000 m3 årligt) pr. m3 1,90 2,37    Dog betales der kr. 5,00 + moms for de første 170 m3
Vandafgift (forbrug under 1000 m3 årligt) pr. m3 5,00 6,25
Vandskat pr. m3 6,37 7,96    = afgift til staten - der tages forbehold for ændringer
 
Opkrævningen sker via Energi Ikast sammen med el og varme.
Alle forbrugere skal have monteret en vandmåler og afregnes efter forbrug.
Forbruget beregnes ud fra de aflæsninger som forbrugerne skriver på de fremsendte årlige aflæsningskort.
Aflæsningskortene returneres til Energi Ikast efter at de er udfyldt.
Forbrugsafregninger betales a'conto ved 4 årlige terminer efterfulgt af en årsopgørelse.
Forbrugsafregninger opkræves af Energi Ikast.
 
Anlægsbidrag:
  By ekskl.moms By inkl.moms Land ekskl.moms Land inkl.moms
Hovedanlægsbidrag 8.487,00 10.608,75 8.487,00 10.608,75
Ledningsbidrag (forsynings- og stikledning) 4.674,00 5.842,50 32.290,00 40.362,50
Ialt for tilslutning 13.161,00 16.451,25 40.777,00 50.971,25
 
Forbruger betaler selv jordledning og vedligeholdelse af denne fra gårdsarealet eller mindst 25 meter fra nærmeste bygning i landområder. 
I byområder betaler forbruger selv jordledning fra bagkant af fortov.
Tilslutningsbidraget betales når installationen tilmeldes ved underskrift af optagelsesblanketten.
Tilslutningsbidrag opkræves af Isenvad Vandværk.
Alle installationer skal foretages af autoriseret vandmester.
Isenvad Vandværk udleverer vandmåler og forbruger sørger for filter før måler.
 
Øvrige takster og forhold:
Gebyr ved lukning 300,00
Gebyr ved genåbning 300,00    (Gælder også ledningsbrud ved beskadigelse)
 
  ekskl.moms   inkl.moms  
Montering/Udskiftning af beskadiget vandmåler 300,00 375,00    (+ måler)
Opsætning/nedtagning af byggemåler        (+ Vandforbrug)
 
Montering og udskiftning af beskadigede vandmålere skal foretages af autoriseret vandmester eller Isenvad Vandværk.
Forbruger betaler alle omkostninger ved en evt. nødforsyning.
Der henvises desuden til gældende fælles regulativ for vandværkerne i Ikast-Brande kommune samt de gældende vedtægter for Isenvad Vandværk.
Med hensyn til godtgørelse ved vandspild henvises der til gældende lovgivning på området.
 
Isenvad Vandværk
Bestyrelsen