Historien om Isenvad Vand

Historien om Isenvad Vand

Isenvad Vand er et forbrugerejet vandværk

Vandværket blev stiftet i 1939. Den 6. juni blev der holdt stiftende generalforsamling. Til bestyrelsen blev valgt fabrikant Tobias Nielsen, fabrikant Karl Mikkelsen og købmand Axel Rasmussen. Til suppleant valgtes Hans Peter Rasmussen. Til revisor blev lærer Thomsen valgt.

Selskabet blev oprettet som I/S selskab. Vandværket var dengang beliggende på Hanningvej – I dag nr. 23. Selve vandværket bestod af et åbent vandbehandlingsanlæg (filteranlæg) og Boringsdybden var ca. 20 m.

I 1971 blev vandværket nedlagt, da det ikke kunne opfylde kravene til drikkevandskvaliteten. Det nye vandværk blev opført på Engtoften 30. Kemic Vandrens fra Blåhøj stod for den tekniske Del. Der blev lavet 2 boringer – hver på 73 meters dybde.

I 1988 blev det bestemt at landdistriktet skulle forsynes med vandværksvand. Der blev udlagt 62 km. Forsyningsledning dækkende hele Isenvad Vandværks forsyningsområde. Samtidig blev der bygget til på vandværket. Der blev monteret 2 sæt lukkede trykfilteranlæg samt 5 stk. Grundfos udpumper til forbrugere. Der blev lavet en ekstra boring samt vandtank, der rummer 360 m3 vand. Der udpumpes årligt ca. 130.000 m3 vand.

Vandkvaliteten har i alle årene været i orden og overholdt alle kravene for drikkevand. I 2003 blev I/S selskabet Isenvad Vandværk ændret til Andelsselskabet Isenvad Vandværk. Op gennem 2000-tallet er alle 5 udpumper til forbrugere udskiftet og alle 3 pumper ved bo- ringer er udskiftet. Der er også monteret nyt alarm- og overvågningssystem.